Akcie

TSME 


VIDEOAMA 


LSTME 


CIMES 

rádiorallye logo
RÁDIORALLYE 


Vítame Vás na stránke:
Slovenskej Spoločnosti Elektronikov
Obsah stránky:
ÚVOD - táto úvodná stránka
AKTIVITY - prehľad podujatí organizovaných SkSE na rok 2019
KONTAKTY - e-maily, telefónne čísla, adresy
O SkSE - o čo nám ide, predsedníctvo SkSE a kluby združené pod SKSE

ARCHÍV - prehľad podujatí organizovaných SkSE v minulých rokoch
AKCIE - Informácie o niektorých akciách organizovaných Slovenskou spoločnosťou elektronikov.

Kontakt:
 Slovenská Spoločnosť Elekronikov
 Wolkrova 4, 851 01 Bratislava
 tel.: +421 905 / 52 1989
 e-mail: meno@skse.sk (meno=skse)
 
2%

TSME 2019
na Angráči!
.: Viac :.LSTME
.: Viac :.Rádiorallye 2017 - pozvanka
.: Viac :.VIII. Valné zhromazdenie SSE
.: Viac :.