SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ ELEKTRONIKOV

Wolkrova 4, 851 01 B r a t i s l a v a .


Letné sústredenie talentovanej mládeže v elektronike - LSTME

Stará Turá, 2. - 14.júl 2006

*.pdf - file format Letné sústredenie...

Vážení rodičia, milí mladí priatelia,

Slovenská spoločnosť elektronikov organizuje LSTME, ktorého cieľom je rozšíriť znalosti a zručnosti, ktoré jeho účastníci získali počas školského roka v krúžkovej, alebo individuálnej činnosti. Ďalej umožní deťom bližšie sa zoznámiť a prakticky si vyskúšať aj oblasti, s ktorými doteraz nemali možnosť pracovať. Výber detí je zo súťaží organizovaných Slovenskou spoločnosťou elektronikov – v programovaní, v elektronike, v robotickej súťaži alebo v amatérskej videotvorbe.

LSTME je určené 30 detí do 15 rokov. Lektorský zbor je zložený z osvedčených odborníkov, ktorí majú bohaté skúsenosti z práce s deťmi a sú profesionálmi v odboroch, ktoré na LSTME deťom ponúkame. K nim priraďujeme stredoškolákov, ktorí v minulosti absolvovali LSTME a sú aktívni v niektorej oblasti, prezentovanej na sústredení. Budú pomáhať lektorom na odborných pracoviskách i vo voľnom čase. Podľa potreby môžu využívať odborné pracoviská na vlastné práce, prípadne štúdium.

Zameranie:

  1. Konštruktérska elektronika: elektronické súčiastky, práca s katalógmi, 2 – 3 konštrukcie s návrhom plošného spoja, osadením a oživením. Pri dostatku času aspoň čiastočné mechanické riešenie skrinky a kompletné dokončenie výrobku.

  2. Výpočtová technika: základné zoznámenie s počítačom a prácou na ňom, podľa zamerania užívateľský softwér, prípadne programovanie v jazyku podľa záujmu účastníkov, práca s Internetom.

  3. Aplikácia VT, robotika: stavba modelov zo stavebníc LEGO a ich ovládanie pomocou počítača.

  4. Videotvorba: práca so zvukovým reťazcom, práca s videokamerou, tvorba videoklipov, spravodajských šotov, ucelených videoprogramov.

  5. Voľný čas, rekreačný šport: loptové hry, turistika, výlety, návšteva kultúrnych pamiatok, hry s počítačmi a  vlastná videotvorba.


Pre každú oblasť bude pripravené odborné pracovisko s technickým zabezpečením potrebným pre túto činnosť.


Sústredenie sa koná v ZSŠ elektrotechnická Stará Turá od 2. do 14. júla 2006. Prezentácia účastníkov je v nedeľu 2. júla 2006 od 14.oo –20.00 hod.

Strava začína v pondelok raňajkami. Ukončenie sústredenia je v piatok o 15.00 hod. Ubytovanie je v internáte SOUE, kde je zabezpečené i stravovanie.

Prosíme Vás, ak prídete v inom čase, aby ste nám to oznámili.


Spojenie: Zo železničnej stanice alebo autobusovej stanice v Starej Turej peši cca 15 min. smerom k ZSŠE (bývalé SOUE). Autom smerom od N.Mesta n.V. za tunelom druhá odbočka vpravo a na konci ulice vidno po pravej strane výškovú budovu internátu.


Odporúčanie účastníkom LSTME :

Odev – spodne prádlo /slipy, trenírky, tielko/, ponožky, pižamo, polovičné košele alebo tričká, krátke nohavice, plavky, celodielna športová súprava / na táborák, výlety /, pre prípad horšieho počasia teplé oblečenie a pršiplášť, na pracovné vyučovanie ľahká domáca súprava.

Obuv – tenisky, prezuvky, /na turistiku môže byť ľahká turistická obuv/.

Hygienické potreby – mydlo, šampón, zubná pasta a kefka, hrebeň, malý a veľký uterák

Ostatná výstroj – turistický ruksak, slnečné okuliare, šiltovka proti slnku, nerozbitná fľaša na občerstvenie s pohárom atď.

Pracovné vybavenie – písacie potreby, guma, štvorčekový zošit A4 alebo A5, malé pravítko, spájkovačka, štípacie kliešte, pinzeta, kolofónia atď., pre nočný pochod plochá baterka 4,5V a žiarovka do baterky/3,5V/.

Ostatné vybavenie – podľa uváženia si môžu priniesť ľub. hudobný nástroj, počítač, fotoaparát, programy, knižky, nedokončené stavebnice.

Hygienická a zdravotná služba bude na LSTME zabezpečená. Ale je potrebné, aby každý účastník pri prezentácií predložil prehlásenie rodičov o zdravotnej schopnosti (príloha) a kartu poistenca (najlepšie kópia).


Účastnícky poplatok je 3700,- Sk.

Z toho aspoň 500,-Sk treba poukázať na účet SSE (Unibanka, č.ú.676/ 1200 a ako variabilný symbol uveďte svoje rodné číslo) do 20. júna 2006.

Zvyšok je možné uhradiť v hotovosti pri prezentácii.Ing. Marian Baran

Predseda SSE


V prípade potreby:

SSE 02/622 433 65, fax 02/622 46 926, mail skse@skse.sk

Kohút Miro 0905 / 52 1989.

Ak sa z akýchkoľvek príčin LSTME nezúčastnite, dajte nám obratom vedieť, aby sme mohli zaradiť ďalšieho záujemcu.

N Á V R A T K APotvrdzujem svoju účasť na Letnom sústredení talentovanej mládeže v elektronike, Stará Turá, 2. - 14.júl 2006.


Meno a priezvisko ...............................................................................


Dátum narodenia ...............................................................................


Adresa bydliska ...............................................................................


Škola ...............................................................................


Telefón domov ...............................................................................


Telefón rodičov ...............................................................................


Mobil ...............................................................................


E-mail ...............................................................................


Hotline ...............................................................................


Účastnícky poplatok som uhradil (suma, kedy, ako) ................................


...............................................................................Návratku pošlite

adr: SSE, Wolkrova 4, 851 01 Bratislava

fax: 02/ 622 46 926

mail: skse@skse.sk


V prípade potreby:

SSE 02/622 433 65, fax 02/622 46 926, mail skse@skse.sk

Kohút Miro 0905 / 52 1989.

Ak sa z akýchkoľvek príčin LSTME nezúčastnite, dajte nám obratom vedieť, aby sme mohli zaradiť ďalšieho záujemcu.