SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ ELEKTRONIKOV

RŠ ŽU RAPEŠ ŽILINA

SLOVENSKÝ ROZHLAS


Pozvánka vo formáte *.doc

Pozvánka vo formáte *.pdf
 

Pozvánka na súťaž RÁDIORALLYE 2006

Slovenská spoločnosť elektronikov (SSE je pokračovateľom fonoamatérskeho hnutia niekdajšieho Slovenského klubu audiovízie a zároveň členská organizácia Medzinárodnej federácie lovcov zvukov FICS = Féderation Internationale des Chasseurs de Sons), Slovenský rozhlas Bratislava a  Rozhlasové štúdio Žilinskej univerzity RAPEŠ Žilina Vás pozývajú naceloslovenskú súťažnú prehliadku činnosti internátnych rozhlasových štúdií

RÁDIORALLYE 2006


TERMÍN: piatok 28. apríla 2006 až nedeľa 30. apríla 2006
MIESTO: Študentský domov ŽU Veľký diel,   Vysokoškolákov 20, 010 08 Žilina

MHD spojenie zo železničnej (autobusovej) stanice:

T-BUS linka č. 4: smer Vlčince, Fatranská. Výstup na siedmej zastávke "Obchodná".

T-BUS linka č. 14: smer Vlčince, Fatranská. Výstup na šiestej zastávke "Obchodná".
 

 

RÁDIORALLYE 2006 je zároveň postupovou súťažou na medzinárodnú prehliadku fonoamatérov CIMES 2006,ktorej 55. ročník je od 26. do 29. októbra2006 v mestečku Ossendrecht (Holandsko) s účasťou fono a videoamatérov z členských krajín FICS.


PREDBEŽNÝ PROGRAM: (môže sa modifikovať v závislosti na počte nahrávok)

PIATOK 28. apríla 2006

predpoludním príchod do Žiliny, ubytovanie, prezentácia
12:00 obed
13:00 slávnostné otvorenie podujatia, vysvetlenie propozícií
14:00 odposluchy súťažných nahrávok - 1. časť
18:00 večera
19:00 odposluchy súťažných nahrávok - 2. časť (max. do 22:00) resp. voľný program podľa organizátora RŠ RAPEŠ

SOBOTA 29. apríla 2006

07:30 raňajky
08:15 žrebovanie tém kategórie Fonorallye
08:30 štart kategórie Fonorallye
11:30 uzávierka kategórie Fonorallye, odovzdanie nahrávok
12:00 obed
13:00 odposluchy kategórie Fonorallye
14:00 simulácia živého vysielania - kategória K
18:00 večera
20:00 spoločná zábava (paralelne zasadnutie poroty)

NEDEĽA 30. apríla 2006

08:00 raňajky
09:00 odovzdanie ubytovacích priestorov
10:00 slávnostné vyhodnotenie, odposluch ocenených nahrávok, odovzdanie cien
12:00 obed a odchod domov

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE:

Kat. A: Hry, pásma, ďalšie literárno-dramatické útvary, prípadne ich časti (max. 8 min)
Kat. B: Reportáže, rozhovory a ďalšie publicistické útvary (povoľujú sa originálne zvuky zo skutočných zážitkov a udalostí; max 6 min)
Kat. C: Hudobné záznamy (max. 5 min)
C1: Vlastné hudobné záznamy, t.j. záznamy inštrumentálnej alebo vokálnej hudby nahranej klasickým záznamovým procesom
C2: Neobyčajné hudobné záznamy umelo alebo elektroakusticky vytvorenej hudby s využitím elektroakustických trikov, zmien rýchlosti, playbacku, multiplaybacku, zmiešavania týchto prvkov atď.
Kat. D: Akustické zvuky prírody hlasy, kriky, zvuky a reč zvierat (max. 2 min)
Kat. E: Všetky trikové nahrávky, ktoré nemožno zaradiť do inej kategórie (max. 3 min)
Kat. F: Záznamy z činnosti súborov a jednotlivcov z oblasti záujmovej umeleckej činnosti, ukážky z práce rozhlasových krúžkov, súhrn najúspešnejších príspevkov, komentovaný prierez činnosti, dokumenty, záznamy z archívov, okomentovaný prierez ich činnosťou apod. (max. 6 min)
Kat. G: Téma vyhlásená FICS pre rok 2006.:" Znázorni budúcnosť ! "(max. 10 min.) Ide o tému na voľné spracovanie bez žánrového obmedzenia. Jediné obmedzenie je max. časový limit 10 minút.
Kat. H: Zvučky a jingle (max. 1 min)
Kat. I: Reklamy a upútavky (max. 1,5 min)
Kat. J: Fonorallye - Súťaž v pohotovosti - poslaním je využiť žurnalistickú a technickú pohotovosť autorov. Kolektív tvorcov si vyžrebuje tému a v časovom limite 3 hodiny na vlastnom technickom zariadení vyrobí a spracuje nahrávku v stopáži max. 3 min. Témy sa vyberú zo slovenských prísloví a porekadiel.
Kat. K: LIVE vysielanie Cieľom je naživo odprezentovať obsahovo ucelenú časť zo živého vysielania IRŠ priamo na pódiu pomocou bežnej vysielacej techniky (max. 10 min)


Technické podmienky


OSTATNÉ Podmienky účasti IRŠ:


DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE A TERMíNY:

Cena je orientačná. Ak bude dostatok bohatých sponzorov, cena sa zníži!

Vzhľadom nato, že je potrebné záväzne objednať stravnú kapacitu, platba rozdeľuje na dve časti:

Kontakt na organizátorov:

Hlavný organizátor:
Peter FILIP (vedúci RŠ Rapeš) 0908 850 131, email: peter.filip@rapes.sk

Konzultácie k technike a k ubytovaniu:
Tomáš Lazár (vedúci pracoviska Veľký diel) 0905 574 725, email:lazy804@gmail.com


Konzultácie k programu súťaže a k nahrávkam:
Ľuboš Kasala, (SRo Bratislava) 0903 522 115, email:kasala@slovakradio.sk;
 

 

SPRIEVODNÝ LIST K NAHRÁVKE RÁDIORALLYE 2006MÉDIUM (CD, MD, DAT, MC, MGF, MP3, iné formáty)

 
 
 
 
 
 
KATEGÓRIA


NÁZOV NAHRÁVKYSTOPÁŽ
MENO AUTORA

VEK
PROFESIA (študent ?) 
 
NÁZOV IRŠ, ŠKOLA, MESTO


AKO DLHO A ČO ROBÍM V IRŠ
SPOLUAUTORI

POUŽITÁ TECHNIKA (PRESNÉ OZNAČENIE MIKROFÓNOV, REKORDÉROV, POČÍTAČA A POD.)
POUŽITÉ AUTORSKÉ DIELA (SLOVNÉ PODKLADY, HUDBA, PIESNE A POD.)
STRUČNÝ OBSAH (ANOTÁCIA) NAHRÁVKY alebo POZNÁMKY K ZAUJÍMAVÉMU SPRACOVANIU NAHRÁVKY