VIDEOAMA 2010 - vyhlásenie
| Vyhlásenie  Propozície  | Prihláška (doc)(odt)(pdf)  | Sponzori  |

Stiahnuť vyhlásenie (.doc) (.odt) (.pdf)

Slovenská spoločnosť elektronikov, Wolkrova 4, 85101 Bratislava

Videoklub Elektroniky, o.z. Martin, M.R.Štefánika 54, 036 01 Martin

XVIII. ročník medzinárodnej súťažnej prehliadky

amatérskej videotvorby

Martin, 1. a 2. októbra 2010