Kalendár padujatí v roku 2001


TSME - technická súťaž mládeže v elektronike
Kolá okresné a oblastné
Súťaž celoslovenská
marec - máj 2001
8. - 10. jún 2001
Svit

MINIPROG - súťaž mládeže do 15 rokov v programovaní
Kolo dopisovacie
Kolá okresné a oblastné
Súťaž celoslovenská
február - apríl 2001
marec - apríl 2001
26. - 27. apríl 2001


Bratislava

LEGO Dacta - súťaž v programovaní modelov LEGO
Kolá školské
Súťaž celoslovenská
marec - apríl 2001
10. - 12. máj 2001

Banská Bystrica

LOGOBEŽKA - súťaž mládeže do 15 rokov v programovaní
Kolá školské
Súťaž celoslovenská
marec - apríl 2001
21. - 23. jún 2001

Piešťany

VIDEO AMA - súťaž v amatérskej videotvorbe - 10.ročník
Celoslovenské finále 14. - 16. september 2001 Piešťany

ZENIT - súťaž stredoškolskej mládeže v programovaní
Celoslovenské finále 1. - 3. február 2001 Bratislava

MIKROELEKTRONIKA - konštrukčná súťaž stredoškolskej mládeže
Celoslovenské finále 7. - 9. február 2001 Bratislava

ZLATÁ ŠKOLSKÁ DISKETA - súťaž v software v školstve
Celoslovenské finále 16. - 18. november 2001 Banská Bystrica

LSTME - Letné sústredenia talentovanej mládeže v elektronike 20. ročník
Celoslovenské sústredenie 12. - 15. júl 2001 Topoľčianky

ŠKOLENIA
Školenie k výpočtovej technike
Školenie k AV tvorbe
Seminár k výpočtovej technike
26. - 28. marec 2001
15. - 17. október 2001
23. - 25. november 2001
Partizánske
Martin
Brno

CIMES 2001 - európska súťaž v amatérskej videotvorbe a lovcov zvuku
Medzinárodná súťaž 25. - 30. október 2001 Cardiff
Wales