Kalendár padujatí v roku 2002


TSME - technická súťaž mládeže v elektronike
Kolá okresné a oblastné
Súťaž celoslovenská
marec - máj 2002
22. - 23. jún 2002
Nitra

MINIPROG - súťaž mládeže do 15 rokov v programovaní
Kolo dopisovacie
Kolá okresné a oblastné
Súťaž celoslovenská
február - apríl 2002
marec - apríl 2002
25. - 26.apríl 2002


Bratislava

LEGO Dacta - súťaž v programovaní modelov LEGO
Kolá školské
Súťaž celoslovenská
marec - apríl 2002
16. - 18. máj 2002

Banská Bystrica

LOGOBEŽKA - súťaž mládeže do 15 rokov v programovaní
Kolá školské
Súťaž celoslovenská
marec - apríl 2002
20. - 22. jún 2002

Piešťany

VIDEO AMA - súťaž v amatérskej videotvorbe - 10.ročník
Celoslovenské finále 13. - 15. september 2002 Piešťany

ZENIT - súťaž stredoškolskej mládeže v programovaní
Celoslovenské finále 7. - 9. február 2002 Košice

MIKROELEKTRONIKA - konštrukčná súťaž stredoškolskej mládeže
Celoslovenské finále 7. - 9. február 2002 Košice

ZLATÁ ŠKOLSKÁ DISKETA - súťaž v software v školstve
Celoslovenské finále 15. - 17. november 2002 Banská Bystrica

LSTME - Letné sústredenia talentovanej mládeže v elektronike 20. ročník
Celoslovenské sústredenie 30.jún - 12.júl 2002 Huty

ŠKOLENIA
Školenie k výpočtovej technike
Školenie k AV tvorbe
22. - 24. marec 2002
14. - 16. okt.2002
Partizánske
Martin

CIMES 2002 - európska súťaž v amatérskej videotvorbe a lovcov zvuku
Medzinárodná súťaž 24. - 28. október 2002 Baden-Baden
Nemecko