Kalendár padujatí v roku 2003


ZENIT - Súťaž stredoškolskej mládeže v programovaní
Celoslovenské finále 6. - 8. február 2003 Martin

MIKROELEKTRONIKA - Konštrukčná súťaž stredoškolskej mládeže
Celoslovenské finále 6. - 8. február 2003 Martin

TSME - Technická súťaž mládeže v elektronike
Kolá okresné a oblastné
Súťaž celoslovenská
február - apríl 2003
17. - 18. máj 2003
Nitra

MINIPROG - Súťaž mládeže do 15 rokov v programovaní
Kolo dopisovacie
Kolá okresné a oblastné
Súťaž celoslovenská
február - apríl 2003
marec - apríl 2003
24. - 25. apríl 2003


Bratislava

LEGO Dacta - Súťaž v programovaní modelov LEGO
Kolá školské
Súťaž celoslovenská
marec - apríl 2003
15. - 17. máj 2003

Banská Bystrica

LOGOBEŽKA - Súťaž mládeže do 15 rokov v programovaní
Kolá školské
Súťaž celoslovenská
marec - apríl 2003
20. - 22. jún 2003

Piešťany

ZLATÁ ŠKOLSKÁ DISKETA - Súťaž v software v školstve
Celoslovenské finále 15. - 17. november 2003 Banská Bystrica

LSTME - Letné sústredenia talentovanej mládeže v elektronike 20. ročník
Celoslovenské sústredenie 29.jún - 12.júl 2003 Huty

ŠKOLENIA
Školenie k výpočtovej technike
Školenie k AV tvorbe
28. - 30. marec 2003
17. - 19. október 2003
Partizánske
Martin

ROBOCUP 2003 - 7. Majstrovstvá sveta vo futbale robotov
Medzinárodná súťaž 2. - 11. júl 2003 Padova
Taliansko

VIDEO AMA - Súťaž v amatérskej videotvorbe - 10.ročník
Celoslovenské finále 12. - 14. september 2003 Piešťany

CIMES 2003 - Európska súťaž v amatérskej videotvorbe a lovcov zvuku
Medzinárodná súťaž 7. - 11. november 2003 Paríž
Francúzsko