Kalendár padujatí v roku 2008


SLOVENSKÉ SÚŤAŽE


IndustrExpo TSME - 1. medzinárodná technická súťaž mladých elektronikov
Celoslovenská súťaž
20. - 21. február 2008
INDUSTRY EXPO Bratislava

TSME - Technická súťaž mládeľe v elektronike
Okresné a oblastné kolá
apríl - jún 2008

Celoslovenská súťaž
14. - 17. október 2008
EloSys Trenčín

MINIPROG 2008 - súťaž mládeže do 15 rokov v programovaní
Dopisovacie kolo
máj - jún 2008


VIDEOAMA - Súťaž v amatérskej videotvorbe
Celoslovenské finále
5. - 6. septembra 2008
Piešťany

RÁDIORALLYE - Súťaž amatérskych rozhlasových štúdií
Celoslovenská súťaž
25. - 27. apríla 2008
Bratislava

LSTME - Letné sústredenie talentovanej mládeže v elektronike
Celoslovenské sústredenie
17. - 30. augusta 2008AKCIE V SPOLUPRÁCI S MINISTERSTVOM ŠKOLSTVA


Školenia
Školenie k výpočtovej technike
17. - 18. marca 2007
Liptovský Mikuláš
Školenie k AV tvorbe
12. - 14. októbra 2007
Banská Bystrica
ROBOCUP 2008 - konštruktérska súťaž v robotike - robotické hry
Celoslovenské finále 1. - 3. mája 2008
Banská Bystrica