Info o akciách


Technická súťaž mladých elektronikov (TSME)
je postupovou súťažou mládeže do 14 rokov s disciplínami:
- odborný test zo základov elektrotechniky, elektroniky a číslicovej techniky
- konštrukcia výrobku, kde sa hodnotí funkčnosť a kvalita spájkovania, celkový vzhľad a čas na zhotovenie výrobku
- samostatnou disciplínou je súťaž prinesených výrobkov - obhajoba vlastnej práce pred odbornou komisiou i ostatnými účastníkmi súťaže
V roku 2004 sa súťaže zúčastnilo vyše 300 mladých elektronikov, Finalisti súťaže sa stretli v Košiciach, kde mali za úlohu skonštruovať pulzný generátor.
V roku 2005 SSE organizuje už XXVI. ročník TSME - v Košiciach.Súťaž žiakov ZŠ v programovaní (MINIPROG)
Súťažným jazykom je Q BASIC, Turbo BASIC, Borland PASCAL, Turbo C, Delphi a Visual C++.
MINIPROG odštartoval svoj každo-ročný mara-tón už v roku 1986 v Prešove.
V posledných rokoch sa finále koná vždy v rámci výstavy COFAX. Vyhodnotenie je v expozícii niektorej výz- namnej IT firmy, kde ceny víťazom odovzdá-vajú priamo zástupcovia sponzorujúcich firiem. Na obr. víťazi finále Maroš Zaťko (Zvolen, 3.miesto), Vlado Boža (Svit, 4), Michal Povinský (B. Bystrica, 1), Andrej Pančík (B.Bystrica, 2) a predseda poroty RNDr. Vrškový Rasťo.Letné sústredenie talentovanej mládeže v elektronike (LSTME),
ktoré SSE pravidelne organizuje od roku 1983 na rôznych miestach Sloven-ska, je vyvrcholením technicky orientovaných akcií mládeže. Jeho účastníkmi sú víťazi súťaží Miniprog, TSME a LEGO.
Každý účastník si skonštruuje minimálne jednu elektronickú stavebnicu, ab-solvuje základy programovania, vytvorí si vlastnú webovú stránku, zhotoví a naprogramuje počítačom riadený model Lega a vyskúša si prácu so zvuko-vým reťazcom a videokamerou.

Súťaž v amatérskej audiovizuálnej tvorbe (VIDEOAMA)
Už tradičná súťažná prehliadka amatérskych klasických aj digitálnych audiovizuálnych programov pre dospelých, poriadaná v zaujímavom prostredí kúpeľov Piešťany, má už desaťročnú tradíciu.
VIDEOAMA je postupovou súťažou na medzinárodnú súťaž CIMES a SSE sa môže popýšiť vynikajúcimi výsledkami svojich účastníkov na medzinárod-nom poli.
V roku 2004 SSE organizovala medzinárodnú prehliadku CIMES v Piešťanoch - a naši tradične bodovali: Viliam Pichler získal 2.cenu v kategórii reportáží so snímkom Poľana a v kategórii hraných filmov autorská dvojica Plevo, Vredík sa umiestnila na treťom mieste - snímka "Kretenlienka a sedem vajcokopov".
Na obr. osvedčená dvojica technikov Marián Komár a Marek Gašparovič. Začínali ako 12-roční na technickej súťaži mládeže v elektronike. Každý rok technicky zabezpečujú VideoAmu, v r.2004 aj medzinárodnú súťaž CIMES - s vlastnou technikou.Súťaž v konštrukcii a programovaní stavebníc LEGO Dacta (LEGO)
je organizovaná pre žiakov ZŠ. Súťažné družstvá zhotovia zadaný model z vlastnej stavebnice a naprogramujú ho tak, aby plnil požiadavky zadanej úlohy. Hodnotí sa prezentácia, funkčnosť, efektívnosť programu, odolnosť voči chybe obsluhy, užívateľský komfort a dizajn.
Súťaž vo futbale robotov s infra-červenou loptou (RoboCup) sa stala už permanentne sprievodnou akciou svetových kongresov robotiky.
V roku 2004 sa Majstrovstvá sveta vo futbale robotov RoboCup konali v Lisabone v Portugalsku. SSE zabezpečila účasť 6 družstiev. Nepodarilo sa nám zopakovať prenikavý úspech z roku 2002, keď v japonskej Fukuoke sme získali 2.miesto. Na obr. sú 2 družstvá programovatelných AIBO robotov, ktoré programujú univerzitné týmy tak, aby hrali futbal.