Letné sústredenie talnetovanej mládeže v informatike 2005
| Prihláška |

Pred vyplnením prihlasovacieho formulára si prosím pozorne preštudujte nasledujúci dokument lstmi2005.rtf.

Meno:
Priezvisko:
Dátum narodenia:..
Mesto:
Ulica:
PSČ:
Telefón domov:
Mobilný telefón:
E-mail:

POZOR!

Uzávierka prihlášok je 15. augusta 2005.
Účastnícky poplatok je 2500,- Sk.
Z toho aspoň 500,-Sk treba poukázať na účet SSE (Unibanka, č.ú.676/ 1200) do 15. augusta 2005. Zvyšok je možné uhradiť v hotovosti pri prezentácii.
Ako variabilný symbol uveďte svoje rodné číslo!