RadioRallye 2016 - Pozvánka

Stiahnuť pozvánku (.doc) (.odt) (.pdf)


 

 

Asociácia členov a sympatizantov IRŠ

Slovenská spoločnosť elektronikov

Rádio K2, Jihočeská univerzita České Budějovice

 

________________________________________________________

 

Asociácia členov a sympatizantov IRŠ, Slovenská spoločnosť elektronikov (SSE je pokračovateľom fonoamatérskeho hnutia niekdajšieho Slovenského klubu audiovízie a zároveň  členskou organizáciou Medzinárodnej federácie lovcov zvukov FICS = Féderation Internationale des Chasseurs de Sons), študentské Rádio K2 – Jihočeská univerzita České Budějovice s odbornou a mediálnou podporou RTVS

 

Vás pozývajú na

12. ročník súťažnej prehliadky tvorby

internátnych rozhlasových štúdií, školských a univerzitných klubov a krúžkov s medzinárodnou účasťou

 

RÁDIORALLYE  2016

 

TERMÍN:   štvrtok 17. marec 2016 – nedeľa 20. marec 2016

 

MIESTO:  areál Jihočeskej univerzity České Budějovice

 

RÁDIORALLYE 2016 je zároveň postupovou súťažou na medzinárodnú prehliadku fonoamatérov CIMES 2016, ktorej 65. ročník sa koná na jeseň 2016 v Echallens (ŠVajčiarsko)s s účasťou fono a videoamatérov z členských krajín FICS.

 

 

PREDBEŽNÝ RÁMCOVÝ PROGRAM (upresnenie pred podujatím):  

 

STREDA       16. marec 2015

            príjazd do Českých Budějovíc,  ubytovanie

21:00  stretnutie vedúcich IRŠ a organizátorov – prezentácia, spresnenie programu podujatia; žrebovanie  tém a žánrov pre kategórie F – Fonorallye a K – živé vysielanie

 

 

ŠTVRTOK    17. marec 2015

08:00    raňajky

09:00    návšteva pivovaru Budvar / návšteva Českého Krumlova

            13:00    obed

            14:00    návšteva Českého Krumlova / návšteva pivovaru Budvar

18:00    večera

19:00    večerný program – upresní organizátor Rádio K2

 

 

PIATOK       18. marec 2015

08:00   raňajky

09:00    slávnostné otvorenie podujatia, vysvetlenie propozícií

            09:30    odposluchy súťažných nahrávok – 1. časť, hodnotenie a bodovanie  poroty

            13:00    obed

            14:00    odposluchy súťažných nahrávok – 2. časť, hodnotenie a bodovanie poroty

18:00    večera

            19:00    konzultácie k nahrávkam s porotcami – 1.  časť

22:00    večerný program – upresní organizátor Rádio K2

 

SOBOTA     19. marec 2015

             08:00   raňajky

 09:00   štart kategórie Fonorallye

12:00    uzávierka kategórie Fonorallye, odovzdanie nahrávok

12:00    obed

13:00    odposluchy kategórie Fonorallye

14:00    simulácia živého vysielania - kategória K, vysielacie pracovisko Rádia K2

18:00    večera

            19:00    konzultácie k Fonorallye a k živému vysielaniu s porotcami – 2.  časť

22:00    večerný program – upresní organizátor Rádio K2

 

 

NEDEĽA  20. marec 2015

 08:00   raňajky

 09:00   odovzdanie ubytovacích priestorov – podľa pokynov ubytovacieho zariadenia

            10:00    slávnostné vyhodnotenie, odposluch ocenených nahrávok, odovzdanie cien

            12:00    obed, odjazd domov

 

 

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE:  

 

Kat. A:  Rozhlasové hry, pásma, dramatické diela, fíčre, scénky, rozprávky, recitácia a ďalšie literárno-dramatické útvary, prípadne ich časti (max. 8 min)

Kat. B:  Spravodajské a publicistické útvary: správy, montáže, reportáže, rozhovory, komentáre, recenzie, feauture a ďalšie... (bez zahlásení, súčasťou môžu byť originálne zvuky zo skutočných zážitkov a udalostí; max 8 min)

Kat. C:  Hudobné záznamy (max. 5 min)

C1:  Hudobné záznamy inštrumentálnej alebo vokálnej hudby nahranej klasickým záznamovým procesom – akustická cesta (mikrofóny v priestore). Hudobné dielo môže byť autorské alebo prevzaté.

C2:  Hudobné záznamy umelo alebo elektroakusticky vytvorenej hudby s využitím počítačovej techniky, syntezátorov a pod. s výraznou mierou autorskej invencie (bez ľudského hlasu). Hudobné dielo môže byť autorské alebo prevzaté.

Kat. D:  Akustické zvuky prírody, hlasy, kriky, zvuky a reč zvierat  (iba zvuky živých bytostí, nie technika - max. 2 min)

Kat. E:   Téma Rádioralye: vymysli a vytvor jingel, hymnu, básničku, dramatický útvar, upútavku a pod.  (max. 5 min)

Kat. F: Záznamy z činnosti súborov a jednotlivcov z oblasti záujmovej umeleckej činnosti, ukážky z práce rozhlasových krúžkov, súhrn najúspešnejších príspevkov, komentovaný prierez činnosti, dokumenty, záznamy z archívov, okomentovaný prierez ich činnosťou apod. (max. 5 min)

Kat. G:   Téma vyhlásená FICS pre rok 2016: “Zbohom, dovidenia!“, stopáž max. 8 min.

Ide o tému na voľné spracovanie bez žánrového obmedzenia. Jediné obmedzenie je max. časový limit 8 minút.   Podrobnosti:    web FICS   www.soundhunters.com

Kat. H:   Zvučky a jingle (max. 1 min)

Kat. I:    Reklamy a upútavky (max. 1,5 min)

Kat. J:   Fonorallye

Súťaž v pohotovosti - poslaním je využiť žurnalistickú a technickú pohotovosť autorov pri práci v teréne. Kolektív tvorcov si vyžrebuje tému + rozhlasový žáner  a v časovom limite 3 hodiny na vlastnom technickom zariadení nahrá a spracuje nahrávku v stopáži max. 3 min.  Ide o živé reportáže, rozhovory, ankety nahraté mimo rozhlasového štúdia, v meste, v teréne na vyžrebovanú tému .

Kat. K:  LIVE vysielanie

Cieľom je naživo prezentovať obsahovo ucelenú časť zo živého vysielania IRŠ priamo na pódiu pomocou bežnej vysielacej techniky (max. 15 min). Vopred sa žrebuje téma, formát/žáner, poradie prezentácie jednotlivých kolektívov.

Všeobecná poznámka:

Maximálne stopáže v jednotlivých kategóriách sú určené na základe medzinárodných pravidiel. NIE JE povinnosťou tieto stopáže využiť v plnom rozsahu, nahrávky môžu byť kratšie, nie dlhšie.

Pri tvorbe všetkých nahrávok je potrebné dodržať autorský zákon.