Kalendár padujatí v roku 2005


MIKROELEKTRONIKA - Súťaž stredoškolskej mládeže v programovaní
Celoslovenské finále 3. - 5. február 2005 Prešov

TSME - Technická súťaž mládeže v elektronike
Kolá okresné a oblastné
Súťaž celoslovenská
február - apríl 2005
11. - 12. október 2005
Trenčín

MINIPROG - Súťaž mládeže do 15 rokov v programovaní
Kolo dopisovacie
Súťaž celoslovenská
február - apríl 2005
7. - 8. október 2005

Piešťany

RoboCup - Súťaž v programovaní robotov
Celoslovenské finále 26. - 28. máj 2005 Banská Bystrica

LOGOBEŽKA - Súťaž mládeže do 15 rokov v programovaní v jazyku LOGO
Súťaž celoslovenská 17. jún 2005 Piešťany

LSTME - Letné sústredenia talentovanej mládeže v elektronike 20. ročník
Celoslovenské sústredenie 21. - 31.august 2005 Piešťany

VIDEOAMA 2005 - Súťaž v amatérskej videotvorbe
Celoslovenské finále 9. - 10. september 2005 Piešťany

RadioRallye 2005 - Súťaž v amatérskej audiotvorbe
Celoslovenské finále 22. - 24. apríl 2005 Košice

CIMES 2005 -Európska súťaž v amatérskej videotvorbe a lovcov zvuku
Medzinárodná súťaž 21. - 25. oktober 2005 Lugano
Švajciarsko

ROBOCUP 2005 - Majstrovstvá sveta vo futbale robotov
Medzinárodná súťaž 13. - 19. júl 2005 Osaka
Japonsko