Kalendár padujatí v roku 2007


SLOVENSKÉ SÚŤAŽE


TSME - Technická súťaž mládeľe v elektronike
Okresné a oblastné kolá
apríl - jún 2007

Celoslovenská súťaž
16. - 17. október 2007
EloSys Trenčín

MINIPROG 2007 - súťaž mládeže do 15 rokov v programovaní
Dopisovacie kolo
február - apríl 2007

Celoslovenská súťaž 22. - 25. máj 2007 MSV Nitra

LEGO Dacta - súťaž v programovaní modelov LEGO
Školské kolá
január - február 2007

Celoslovenská súťaž marec 2007 Stará Turá

VIDEOAMA - Súťaž v amatérskej videotvorbe
Celoslovenské finále
7. - 8. septembra 2007
Piešťany

RÁDIORALLYE - Súťaž amatérskych rozhlasových štúdií
Celoslovenská súťaž
20. - 22. apríla 2007
Zvolen

LSTME - Letné sústredenie talentovanej mládeže v elektronike
Celoslovenské sústredenie
19.8 - 1.9 2007


Školenia
Školenie k výpočtovej technike
17. - 18. marca 2007
Liptovský Mikuláš
Školenie k AV tvorbe
12. - 14. októbra 2007
Banská Bystrica

AKCIE V SPOLUPRÁCI S MINISTERSTVOM ŠKOLSTVA


ROBOCUP 2007 - konštruktérska súťaž v robotike - robotické hry
Celoslovenské finále 1. - 3. marca 2007
Stará Turá

LOGOBEŽKA - Súťaž mládeže do 15 rokov v programovaní v jazyku LOGO
Školské kolá
marec - apríl 2007

Celoslovenská súťaž
15. - 16. júna 2007
Piešťany

ZENIT V PROGRAMOVANÍ - súťaž stredoškolskej mládeže v programovaní
Celoslovenské finále 1. - 3. februára 2007
Stará Turá

ZENIT V ELEKTRONIKE - konštruktérska súťaž stredoškolskej mládeže
Celoslovenské finále 1. - 3. februára 2007
Stará Turá

MEDZINÁRODNÉ SÚŤAŽE


ROBOCUP 2007 - XI. Majstrovstvá sveta vo futbale robotov

1. - 10. júla 2007
Atlanta, USA

CIMES 2007 - európska súťaž v amatérskej videotvorbe a lovcov zvuku

18. - 22. október 2007
České Budějovice, ČR