Názov školy ->
Adresa školy ->
E-mail ->
Tel. ->
Doprovod ->
Kategórie  -  prihlásení
meno priezvisko e_mail   ...      *)
Legodacta ->
Robocup - Tanec ->
Robocup - Záchranár ->
Robocup - Futbal - infra lopta ->
Robocup - Futbal - tenisová lopta ->
Strava pre -> účastníkov
Ubytovanie pre -> účastníkov
Propozície súťaže:Stiahnut

 
  *)   uveďte, prosím, v tvare:    Jozef Novák  novak@thisgalaxy.net     -- ak nie je e_mail,   neuvádzajte namiesto neho nič!