Valné zhromaždenie SSE - uznesenie
o čo nám ide  |  predsedníctvo SSE  |  kluby SSE  |  program valného zhromaždenia SSE |


Valné zhromaždenie SSE schvaľuje:

- správu predsedníctva SSE o činnosti SSE od posledného Valného zhromaždenia konaného v Topľčanoch - Duchonke 23.10.1999
- správu o hospodárení SSE v rokoch 1999 až 2001
- správu revíznej komisie
- prijatie klubov: SKAV Bratislava, Hifiklub Nitra a Klub Elektroniky Liptovský Hrádok za členov SSE a zrušenie členstva klubom Hifiklub Šaľa a 112. ZO elektroniky Vranov (kluby...)
- výsledky volieb, nové predsedníctvo, členov RK a štatutárnych zástupcov SSE


Valné zhromaždenie ukladá predsedníctvu SSE:

- pokračovať v priamej spolupráci s ČSE na odborných akciách a seminároch poriadaných obidvoma spoločnosťami
- pokračovať v doterajších súťažiach detí a mládeže
- organizovať semináre k aktuálnym odborným témam a pozývať na ne účastníkov z komerčnej sféry a to ako lektorov, tak aj poslucháčov
- organizovať stretnutia lektorov, ktorí pracujú s detmi a mládežou (aj mimo SSE), ktorí pracujú s výpočtovou technikou, audiovizuálnou technikou a elektronikou
- skvalitniť a rozšíriť poskytovanie aktuálnych informácií pre členov SSE využitím web-stránky a e-mailu, rozšíriť o možnosť klubovej prezentácie
- realizovať možnosti vydávania propagačných materiálov na multimediálnych CD za účelom získavania sponzoringu a nových členov a s možnosťou orientovať túto činnosť na zahraničie
- obsadzovať miesta platených odborných pracovníkov konkurzom