Kalendár padujatí v roku 2004


SLOVENSKÉ SÚŤAŽE


TSME - Technická sťaž mládeže v elektronike
Kolá okresné a oblastné február - apríl 2004
Súťaž celoslovenská 15. - 16. máj 2004 Košice
Súťaž propagačná október 2004 Trenčín

MINIPROG - Súťaž mládeže do 15 rokov v programovaní
Kolo dopisovacie február - apríl 2004
Kolá okresné a oblastné marec - apríl 2004
Celoslovenská súťaž 22. - 23. apríl 2004 Bratislava

LegoDacta - Súťaž v programovaní modelov LEGO
Kolá školské marec - apríl 2004
Kolo celoslovenské 6. - 8. máj 2004 Banská Bystrica

LOGOBEŽKA - Súťaž mládeže do 15 rokov v programovaní
Kolá školské marec - apríl 2004
Kolo celoslovenské jún 2004 Piešťany

VIDEOAMA - Súťaž v amatérskej videotvorbe
Celoslovenské finále 10. - 12. september 2004 Piešťany

ZENIT - Súťaž stredoškolskej mládeže v programovaní
Celoslovenské finále 5. - 7. február 2004 Banská Bystrica

MIKROELEKTRONIKA - Konštrukčná súťaž stredoškolskej mládeže
Celoslovenské finále 5. - 7. február 2004 Banská Bystrica

ZLATÁ ŠKOLSKÁ DISKETA - Súťaž v software v školstve
Celoslovenské finále 5. - 7. február 2004 Banská Bystrica

LSTME - Letné sústredenie talentovanej mládeže v elektronike
Celoslovenské sústredenie jún 2004

VÝSTAVY


COFAX 2004 - Výstava zameraná na výpočtovú, kancelársku a telekomunikačnú techniku
20. - 23. apríl 2004 Bratislava

Elo Sys 2004 - Medzinárodný veľtrh elektrotechniky, elektroniky a energetiky
19. - 22. október 2004 Trenčín

MEDZINÁRODNÉ SÚŤAŽE


RoboCup 2004 - Majstrovstvá sveta vo futbale robotov
27. jún - 5. júl 2004 Lisabon, Portugalsko

CIMES 2004 - Európska súťaž v amatérskej videotvorbe a lovcov zvuku
21. - 25. október 2004 Piešťany