RoboCup 2004
PROPOZÍCIE |
Pravidlá Tanca  | Pravidlá Futbalu  | Pravidlá Záchranára |
Výsledky Tanca  | Výsledky Futbalu  | Výsledky Záchranára |